Ποιος μπορεί να αγοράσει ένα κυνηγετικό όπλο?

Κάθε Έλληνας πολίτης άνω των 18 ετών που δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2168/1993.

Πώς μπορώ να αγοράσω ένα κυνηγετικό όπλο?

Η διαδικασία είναι απλή, επισκεφθείτε το Αστυνομικό τμήμα της περιοχής που κατοικείτε έχοντας μαζί σας δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, την ταυτότητα σας, πιστοποιητικό από ιατρό παθολόγο ή ψυχίατρο για την αγορά κυνηγετικού όπλου (παραδίδεται από τον ιατρό σε σφραγισμένο φάκελο), και ένα παράβολο αξίας τριών ευρώ (3,00€) που μπορείτε να τυπώσετε στο: http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/Polites/eparavolo.html (στο Φορέας δημοσίου επιλέξτε Δημόσιας Τάξης Π.τ.Π. /Ελληνική Αστυνομία, στο Κατηγορία παράβολου επιλέξτε Όπλα – Εκρηκτικά – Είδη Πυροτεχνίας, στο Τύπος παράβολου επιλέξτε [6190] Άδεια αγοράς αρ.11 Ν.2168/1993 και ακολουθήστε τις οδηγίες) η από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της περιοχής σας. Στο Αστυνομικό Τμήμα θα προμηθευτείτε και θα συμπληρώσετε την αίτηση αγοράς καθώς και ότι άλλο έγγραφο χρειάζεται. Σε λίγες μέρες θα έχετε στα χέρια σας την άδεια αγοράς με την οποία μπορείτε να αγοράσετε το κυνηγετικό όπλο. Μετά την αγορά πάτε στο Αστυνομικό τμήμα έχοντας μαζί σας το όπλο που επιλέξατε (ΠΡΟΣΟΧΗ! Το όπλο κατά την μεταφορά πρέπει να είναι άδειο και στην εργοστασιακή του συσκευασία η σε θήκη), την απόδειξη αγοράς, και την άδεια αγοράς συμπληρωμένη από το οπλοπωλείο, υπογράφετε τα προβλεπόμενα έγγραφα που θα σας δώσουν και σε λίγες μέρες θα έχετε την τελική άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου.

Χρειάζομαι άδεια κυνηγίου για να κατέχω ένα κυνηγετικό όπλο?

Όχι δεν χρειάζεται, μόνη προϋπόθεση ότι η χρήση του όπλου θα γίνεται αποκλειστικά εντός σκοπευτηρίου.